Orientering är något som ofta nämns som bra träningsform och motion för hela familjen, vilket stämmer. Men orientering under vissa tider på året kan vara skadligt och stressande för skogens djur – och orienteringstävlingar är något som jägare nu riktar skarp kritik mot.

kompass-orientering-traningAtt ha kunskaper i orientering är lika viktigt som rätt sorts utrustning för jägare och detta eftersom att man under jaktsäsong inte ska förvilla sig i skog och mark, och inte heller under perioder som inte är jaktsäsong. När jaktsäsongen är över arbetar nämligen många jägare med viltvård och tar hand om skogen för att främja djurlivet här. Något som till exempel hänger ihop är parningstider och jakt-stopp eftersom att man inte vill minska djurens förökning, men tyvärr finns annat som sätter käppar i hjulen för den, nämligen orientering. För även om det stämmer såsom man skriver i Folkbladet att orientering är bra motion för hela familjen och en rolig aktivitet, så kan man under sin orientering faktiskt skada djurlivet runt omkring en – och det vill man nog inte göra.

Inte okej med orienteringstävlingar i parningstider

Något som jägaren Per Klasson i Flisby, som arrenderar jakten här under jaktsäsong, upptäckte var att det mitt i parningstiden pågick en stor orienteringstävling på dessa marker. Det är något som han riktar skarp kritik mot. Till tidningen Svensk jakt säger han att orienteringen kan störa djurlivet och rent av skrämma bort djuren, något som är väldigt troligt eftersom just denna period är den känsligaste på hela året i naturen. Ett exempel från tidigare år då orientering orsakat ordentlig skada skriver Sveriges Radio om. På grund av orienteringstävlingen O-ringen i Borås år 2015 ska den pågående tävlingen gjort en älgko så stressad att hon faktiskt avled. Dock säger ansvariga för den tävlingen att man gjort vad man kunnat för att hålla älg, rådjur och annat vilt borta, men att denna stackars ko olyckligtvis lyckades slinka igenom i alla fall. Så hur ska man hindra att störa djurlivet under orienteringstävlingar? Det finns en del saker att tänka på:

  • Ta reda på information om platsen orienteringen ska ske på för att minimera inverkan på djurlivet.
  • Håll inga större tävlingar i parningstider under våren.
  • Se till att ta hänsyn till djurlivet och för en dialog med markägare och jägare om vart fågelbon finns och andra revir så att man inte stör.